Защо да членувам в НСЛБ

Сдружението се грижи за интересите на професионалната общност на логопедите. Защитава правата на своите членове пред държавните институциите. Разработва, предлага и внася за разглеждане пред местните и централни ведомства предложения и документи по регламентирането на финансовото обезпечаване на логопедичната превенция, диагностика и терапия.

Работи за прилагане на европейски политики в сферата на логопедичната практика.

НСЛБ съдейства за издигане престижа и популяризиране на логопедичната теория и практика в Р. България.

Установява и поддържа контакт с международни сродни организации.

Сдружението разработва програми и стандарти в логопедичната практика.

Популяризира  и внедрява практики, основани на доказателства.

НСЛБ работи за вписване на професията логопед в закона за Общественото здраве.

Съдейства за професионалната защита на своите членове.