Проекти
Проекти

ПРЕВЕНЦИЯ

Национално сдружение на логопедите в България представя на български език информационни материали, разработени от CPLOL. Целта е да се повиши  информираността за етапите на езиково развитие на децата от раждането им до  4;6 години.

Листовките и постера дават детайлна информация относно езиковото развитие на детето. Логопедите могат да ги използват при работата си с родителите, учителите на детето и другите свързани специалисти.

Чрез въпросниците бързо и лесно се оценяват езиково-говорните умения на детето. Приложими са от логопедите с цел скрининг, родителите, общопрактикуващите лекари или детските учители. Трудностите при овладяване на езика могат да окажат влияние върху прогреса и успеваемостта на детето в училище, а по-късно и върху професионалния и социалния му живот.

Изследвания показват, че откриването и терапията на езиковите нарушения може да предотврати по-късни затруднения при писмения език като дислексия или дори неспособност за ограмотяване.

Повече информация и оригиналните документи на различни езици може да намерите на  http://www.cplol.org .
Участие в превода взеха: Зорница Алексова, Емилия Ненкова, Маргарита Маринова, Невена Илиева.

 

Постер

 

Листовка от раждането до 1 година

Листовка 1-2 години

Листовка 2-3 години

Листовка 3-4 години

 

Въпросник 18-20 месеца

Въпросник 30 месеца

Въпросник 54 месеца