Покана за Общо събрание
За нас

 

Националното сдружение на логопедите в България е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Основни цели на сдружението са:
Издигане престижа и популяризиране на логопедията в страната и в чужбина;
Развиване и подпомагане на теорията и логопедичната практика.
Оптимизиране качеството на логопедичната дейност с цел постигане на максимална социална адаптации (реадаптация) на лицата с комуникативни нарушения.

 
Покана за Общо събрание

На 20.11.2015г. от 12:30ч. ще се проведе Общо събрание на Националното сдружение на логопедите в България. Мястото на провеждане е в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади с адрес гр. София, бул. Драган Цанков 21А.

Дневният ред е следният:

  1. Отчет на председателя на НСЛБ;
  2. Финансов отчет на НСЛБ за 2014г.;
  3. Избор на нов управителен съвет на НСЛБ;
  4. Разни

Поканата за Общото събрание може да видите тук.

 


 

 
 

Национална конференция по логопедия  Банско 2012

Сборник с доклади