Статут на логопедите в Закона за здравето
За нас

 

Националното сдружение на логопедите в България е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.


Основни цели на сдружението са:
Издигане престижа и популяризиране на логопедията в страната и в чужбина;
Развиване и подпомагане на теорията и логопедичната практика.
Оптимизиране качеството на логопедичната дейност с цел постигане на максимална социална адаптации (реадаптация) на лицата с комуникативни нарушения.

 
Статут на логопедите в Закона за здравето

НСЛБ отправи мотивирано искане до министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева, председателя на комисията по здравеопазване на Народното събрание  г-жа Нигяр Сахлим Джафер и омбудсмана Константин Пенчев за регламентиране на статута на логопедите в Република България в Закона за здравето.

Писмото на НСЛБ може да четете тук.


 
 

Национална конференция по логопедия  Банско 2012

Сборник с доклади